Forældet Browser

Du bruger Microsoft's Internet Explorer browser. Microsoft selv anbefaler, at du skifter til anden browser. Vores website er ikke udviklet til at understøtte Internet Explorer, og brug af denne medfører problemer bl.a. ved bestilling.

Vi anbefaler derfor, at du opdaterer til en nyere og mere sikker browser, eksempelvis Google's Chrome browser.

Bekæmp skrot 

Klimaforandringer er en af de største globale udfordringer, og i dag ser vi effekterne af dem i form af mere ekstreme vejrforhold. Det skyldes, blandt andet en stigende koncentration af CO2 i atmosfæren, ja faktisk er koncentrationen af CO2 i atmosfæren og globale temperaturer steget drastisk siden industriens indtog i det 18. århundrede og er stadigt stigende (NASA CO2NASA temperatur). 

Produktion påvirker klimaet 

Industrien står for produktionen af nye forbrugsvarer og med et stigende forbrug kommer også en stigende produktion. Men vidste du, at der inden for byggebranchen i Danmark skrottes for flere hundrede millioner af kroner af helt nye fejlfrie varer? Det er bestemt ikke bæredygtigt. Det er nemlig ikke kun varen, der går til spilde. Det gør alle ressourcerne, der anvendes i produktionen også. Det vil sige, alle de råvarer, alt det vand, ja al den varme og arbejdskraft, der benyttes i produktionen. Når helt nye varer skrottes, har det et skadeligt aftryk på miljøet. Der bruges endda yderligere ressourcer på selve skrotningen af varerne. Alt dette påvirker tilsammen det globale CO2-udslip i en negativ retning, og bekæmpelse af overskudsvarer er derfor utroligt vigtigt.  

Bekæmpelse af overskudsvarer i byggeindustrien 

I Danmark ligger de 400 største virksomheder inden for byggeri inde med en varebeholdning på mere end 14 milliarder kroner ifølge Virksomhedernes Årsrapport 2017. De overskydende varer udgør typisk mellem 5% og 10% af den samlede varebeholdning for virksomheder med centrallager og mellem hele 10-15% af varebeholdningen for de virksomheder, der har decentrale lagre. Det er altså en relativt stor mængde af varer i byggebranchen, der ender som overskudsvarer og potentielt går en skæbne i møde som skrot. Det er på ingen måde særligt bæredygtigt. 

Bæredygtighed og billige overskudsvarer går hånd i hånd 

Hos ProffOutlet.com støtter vi op om et mere bæredygtigt Danmark ved at redde varerne fra skrot. Vi arbejder nemlig ud fra FN’s Verdensmål 12 og mener ikke, at helt nye varer bør gå til spilde og bidrage til yderligere klimapåvirkning. Overskydende varer medfører desuden også ofte økonomiske tab for vores sælgere, der er de virksomheder der har overskudsvarer på lager. Hos ProffOutlet.com forhandler vi de overskudsvarer til gavn for både dig, sælgerne og miljøet. 

FN’s Verdensmål: Delmål 12.5 

FN’s Verdensmål er målsætninger sat for en mere bæredygtig udvikling på verdensplan. Der er i alt 17 Verdensmål, der strækker sig fra ligestilling mellem kønnene over adgang til bæredygtig energi til blandt andet ansvarlig produktion og bæredygtigt forbrug. Hos ProffOutlet.com arbejder vi ud fra Verdensmål 12, som netop er “Ansvarligt forbrug og produktion”. For at være helt præcis fokuserer vi på delmål 12.5: “Inden 2030 skal affaldsmængden væsentlig reduceres gennem forebyggelse, genvinding, reduktion og genbrug” (Mål 12). Kernen i alt, hvad vi gør, er nemlig at reducere affaldsmængden i byggebranchen ved at give nyt liv til overskydende varer, der ellers ville være skrottet.  

Faktisk kan bekæmpelse af skrot i byggeindustrien sammenlignes med det koncept, du allerede kender som “stop madspild”. Idéen er nemlig helt det samme: Stop eller reducer affaldsmængden.   

Gør en god handel her